Doelgroep

Je bent werkzaam als medewerker in een zorgteam bij een zorginstelling. Jullie team kan zowel intramurale als extramurale taken uitvoeren.
De organisatie heeft een verandertraject ingevoerd of wil deze doorvoeren. Dit houdt in dat je team meer zelforganiserend (zelfsturend) zal zijn of gaat worden.
Naast de bekende zorgtaken ben je als team hierbij ook verantwoordelijk voor de financieel economische aspecten, zoals de omzet, de kosten, het resultaat, de bezetting, de inzet en het roosteren van personeel, de kas en de zorgkwaliteit. Dit zijn vaak nieuwe taken en jij en je team hebben behoefte aan meer financieel economische kennis en inzicht om deze taken te kunnen uitvoeren.
Je wilt als medewerker en als team meer grip krijgen op de financiën, zodat jouw team meer “in control” kan zijn. Je wilt meer plezier aan cijfers beleven. Je wilt kunnen spelen met het management informatie systeem en de stuurwielen waaraan jij kunt draaien om “in control” te komen/blijven en om een juiste verantwoording naar de leiding af te leggen.

Resultaat

Aan het eind van de training Financieel management voor zorgteams heb je kennis en begrip van:

• Planning en Control Cyclus (PCC) en jouw rol daarbij
• De managementinformatie en de KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren)
• De stuurwielen waaraan jij kunt draaien om jouw team gezond te houden (of te krijgen)
• De diverse bedrijfseconomische begrippen (balans, exploitatierekening, geldstromen, investeringen, afschrijvingen, SWOT, directe en indirecte kosten, variabele en vaste kosten
• Specifieke zorgonderwerpen (financieringsstromen in de zorg, NHC/NIC, bezettingspercentages, productiviteit, kostprijzen)
• Het werken met financiële cijfers (percentages, indexcijfers e.d.)

De training

In deze twee- of driedaagse training staat centraal het verwerven van praktische kennis op financieel economisch gebied. Rode draad hierbij is hoe jij als team en als teamlid optimaal kunt presteren op het financiële vlak, zodat je je team “in control” hebt. Daarnaast leer je d.m.v. veel praktijkvoorbeelden en casussen praktisch werken in de dagelijkse praktijk. Je werkt met getallen, zodat je eventuele angst voor cijfers verdwenen is. Je werkt met de begroting en diverse financiële rapportages van je organisatie. Tevens maak je een SWOT analyse van je team en een plan van aanpak voor je komende jaarplan. Één van de controllers van je organisatie is bij de training aanwezig, om alle praktijkvragen meteen te kunnen beantwoorden.

 

Meer Weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de
training Financieel management voor zorgteams?
Neem contact op.