Doelgroep

Je bent werkzaam in een organisatie en je functioneert goed op jouw vakgebied. 
Je merkt dat het wel eens schort aan je communicatieve vaardigheden en daar wil je wat aan doen. Je wilt geen langdurige, maar een korte praktische doe-training. 

Want je loopt wellicht wel eens aan tegen één van de volgende situaties:
Je merkt dat je woorden vaak niet goed bij de ander overkomen, maar je weet niet waarom. Een ander overtuigen lukt je lang niet altijd. Een presentatie geven of het woord nemen in een vergadering vind je niet altijd even makkelijk. Hoe spreek je collega's aan bij het niet nakomen van afspraken? Hoe ga je om met een lastige klant? Hoe ga je om met weerstand en kritiek of met emoties en agressie?

Deze en andere aspecten kunnen aan de orde komen op deze praktijkdag. Het zijn echter de deelnemers die bepalen welke cases geoefend en besproken worden. 

Resultaat

Aan het eind van de Praktijkdag Communiceren:

> Je kunt beter omgaan met de praktische situatie die jij inbrengt en oefent
> Je zelfvertrouwen wordt vergroot, zodat je effectiever gaat communiceren

De training

In deze ééndaagse training staat het praktisch werken centraal. Tijdens deze praktijkdag brengt iedere deelnemer een praktijkcasus in, die met een acteur wordt geoefend. Bij de nabespreking krijg je feedback van de acteur, de overige deelnemers en de trainer. Deze training is een echte doe-dag; weinig theorie en veel oefenen met als doel effectiever te communiceren.

 

Meer Weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de
training Praktijkdag Communiceren
Neem contact op.