WIE IS MATRAICO?

Matraico staat voor Mak training en consultancy. Ik ben Koos Mak, eigenaar van Matraico en mijn bedrijf bestaat ruim 15 jaar. Mijn activiteiten zijn de afgelopen jaren flink gegroeid.

Ik heb veel ervaring in menswetenschappen, evenals in algemeen en financieel management. Mijn kracht ligt in het combineren van deze twee onderdelen. Het verschil tussen deze twee is minder groot dan het lijkt. De één kan niet zonder de ander en de ander niet zonder de één.

Bij ondersteuning in uw organisatie kunt u mij inzetten op het gebied van training, coaching en consulting, met name in de sectoren Zorg en Welzijn.

U kunt mij inzetten voor uw organisatie bij reorganisaties, fusies, verandermanagement, implementaties van systemen, vervanging van medewerkers etc.

In het spanningsveld tussen enerzijds het leveren van goede zorg c.q. diensten en anderzijds de effectieve inzet van mensen en middelen, komen mijn kernkwaliteiten het beste tot hun recht.