Doelgroep

Je bent zorgcoach of manager bij een zorginstelling.
Je bent hierbij ook verantwoordelijk voor de financieel economische aspecten van jouw afdeling, zowel het beleid als de verantwoording hiervan. Je hebt behoefte aan meer financieel economische kennis en inzicht, vooral daar waar het de zorgaspecten betreft.
Je wilt als coach/manager meer grip krijgen op financiële cijfers, zodat jouw afdelingen meer “in control” zijn. Je wilt meer plezier aan cijfers beleven. Je wilt kunnen spelen met het management informatie systeem en de stuurwielen waaraan jij kunt draaien om “in control” te komen/blijven en om een juiste verantwoording naar het bestuur/ de directie af te leggen.

Resultaat

Aan het eind van de training Financieel management voor zorgmanagers en zorgcoaches heb je kennis en begrip van:

> Planning en Control Cyclus (PCC) en jouw rol daarbij
> De managementinformatie en de KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren)
> De stuurwielen waaraan jij kunt draaien om jouw afdelingen gezond te houden (of te krijgen)
> De diverse bedrijfseconomische begrippen (balans, exploitatierekening, geldstromen, investeringen, afschrijvingen, SWOT, directe en indirecte kosten, variabele en vaste koste
> Specifieke zorgonderwerpen (financieringsstromen in de zorg, NHC/NIC, bezettingspercentages, productiviteit, kostprijzen)
> Het werken met financiële cijfers (percentages, indexcijfers e.d.)

De training

In deze twee- of driedaagse training staat centraal het verwerven van praktische kennis op financieel economisch gebied. Rode draad hierbij is hoe jij als manager optimaal kunt presteren op het financiële vlak, zodat je je afdelingen “in control” hebt. Daarnaast leer je d.m.v. veel praktijkvoorbeelden en casussen praktisch werken in de dagelijkse praktijk. Je werkt met getallen, zodat je eventuele angst voor cijfers verdwenen is. Je werkt met de begroting en diverse financiële rapportages van je organisatie. Tevens maak je een SWOT analyse van één van jouw locaties of activiteiten en een plan van aanpak voor je komende jaarplan. Één van de controllers van je organisatie is bij de training aanwezig, om alle praktijkvragen meteen te kunnen beantwoorden.

Klik hier voor de uitgebreide brochure van de training Financieel management voor zorgmanagers en zorgcoaches

 

Meer Weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de 
training Financieel management voor zorgmanagers en zorgcoaches?
Neem contact op.