Zelforganiserende teams

Ik kom het steeds vaker tegen, de zelforganiserende (of soms genoemd zelfsturende) teams in de zorg.

De managementlaag verdwijnt en de teams worden zelforganiserend (zelfsturend). Een mooie en noodzakelijke ontwikkeling die past in deze tijd. Dit betekent nogal wat voor de organisatie en de teams en dit proces zal goed moeten worden begeleid.

Vanuit de organisatie bezien

De manager is er niet meer. Welke beslissingen mogen de teams nemen en welke niet? Welk kader wordt er geschapen? Hoe ondernemend mogen de teams zijn? Hoe gaat de organisatie de teams faciliteren?

En een belangrijke vraag vanuit het management bezien is: blijft mijn organisatie wel in control en is de belevingswereld van het bestuur hetzelfde als die van de teams?

Vanuit de teams bezien

Wat mogen de teams wel en niet zelf doen? Wie gaat de werkzaamheden in het team verrichten, zoals het roosteren, het kasverkeer, het aannemen van cliënten, de voeding, de dagbesteding, de behandeling van de cliënt etc. Dit zal vaak nog moeten worden uitgekristalliseerd. En hoe ondernemend kan het team zijn?

Het team kan pas zelforganiserend (of zelfsturend) zijn, als het team ook alle verantwoordelijkheid zelf kan nemen!

Begeleiding vanuit Matraico

Graag begeleid ik organisaties en teams hierin. Dit kan zowel zijn op het financiële vlak als op het vlak van intermenselijke verhoudingen.

Ik wijs u hierbij op mijn trainings- en coachingsaanbod op deze site.