WIE IS MATRAICO?

Matraico staat voor Mak training en consultancy. Ik ben Koos Mak, eigenaar van Matraico en mijn bedrijf bestaat ruim 15 jaar.

Ik heb veel ervaring in menswetenschappen en daarnaast in algemeen en financieel management. Mijn kracht ligt in het combineren van deze twee onderdelen. Het verschil tussen deze twee is minder groot dan het lijkt; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij ondersteuning in uw organisatie kunt u mij inzetten voor training, coaching en consulting, met name in de sectoren Zorg en Welzijn.

U kunt mij inzetten voor uw organisatie bij reorganisaties, fusies, verandermanagement, implementaties van systemen, vervanging van medewerkers etc.

In het spanningsveld tussen enerzijds het leveren van goede zorg c.q. diensten en anderzijds de effectieve inzet van mensen en middelen, komen mijn kernkwaliteiten het beste tot hun recht.

Ik ben vooral gespecialiseerd in de sectoren Zorg en Welzijn.

Ik werk voornamelijk voor mensen die werkzaam zijn in organisaties. 
Wanneer zij tevreden zijn met hun werk en efficiënt en effectief kunnen functioneren, komt dit ten goede aan henzelf en de organisatie waarvoor zij werken.

Binnen mijn bedrijf verricht ik drie diensteN

Ik verzorg trainingen voor medewerkers van organisaties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie en financieel management.

Ik coach medewerkers van organisaties met uiteenlopende vragen, zowel werk als privé gerelateerd.                                                     

Ik verzorg consulting-werkzaamheden bij organisaties, vooral in de sectoren zorg en welzijn. Daarbij doe ik advieswerk of verhuur ik mij als interimmanager.